jouwgedichten.nl

Haiku gedichten - Bij haiku gedichten gaat het om een dichtvorm waarbij een gedicht bestaat uit drie regels met elk vijf tot zeven lettergrepen. Voor de meeste dichters is dit een lastige manier om te dichten. Deze vorm van gedichten is ontstaan in de zeventiende eeuw. Voor de haiku dichters hebben we hier verschillende haiku gedichten als inspiratie. Daarnaast lees je hier ook Senryu gedichten.

Rijmwoorden

Gebruik de rijmtool voor het maken van de mooiste gedichten. Vul je rijmwoord in en druk op de button rijmen.

  • Rijmwoord:
  •