jouwgedichten.nl

SMS gedichten zijn vaak korte gedichten die mensen naar elkaar sturen om gevoelens te uiten, zoals wanneer je verliefd bent. Vroeger werd sms'en vaak gebruikt, maar nu is dat voornamelijk social media en Whatsapp.

Sms gedichten

Rijmwoorden

Gebruik de rijmtool voor het maken van de mooiste gedichten. Vul je rijmwoord in en druk op de button rijmen.

  • Rijmwoord:
  •